Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ULTRAMARINE REAL ESTATE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ULTRAMARINE REAL ESTATE

Α.Φ.Μ.: 801006170

Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 146801807000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεύθυνση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 50

Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τ.Κ.: 18545

Τηλέφωνο: 2109567320

email: iasthe@ionianman.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2018

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΙΑΣΩΝ ΘΕΡΑΠΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 102006457